Categories
Aprenentatge Tecnologic cinema Cornellà de Llobregat Debate Empoderament Formació General migracio Politica Projectes Senior TIC SeniorLab

LA MIGRACIÓ AL CINEMA

Categories
Aprenentatge Tecnologic Articles Cornellà de Llobregat Dones Cornellà Empoderament Formació General historia Memória patrimoni Projectes Senior TIC SeniorLab

BARRI PERDUT DE BARCELONA

Tot va començar amb la visita a la Casa dels Entremesos, per casualitat vaig arribar aquest indret sense sabé que feien en aquest lloc.
Sorpresa agradable ja que a la porta, la persona que feia les tasques de vigilant ens va explicar que feien i quina trajectòria tenia l’establiment, ens va convidar a pujar a la primera planta per veure una exposició anomenada “Barri Perdut”, de la qual ja ens avia fet una petita introducció.
Vaig quedar per un costat encantada i per altre molt trista, en assabentar-me d’una part tan important de la historia de Barcelona, desconeguda per mi fins aquell moment.
Un barri perdut, amb tot el que comporta: carrers desapareguts, gent desnonada, cultura desapareguda, festes del barri perdudes, nens que van perdre els seus amics i companys de jocs, el seu entorn, comerços que van a ver de traslladar-se altres carrers on van haver de començar de nou les seves activitats comercials.
Una presa de decisions, amb unes conseqüències brutals de les quals ningú es va fer responsable, ja que l’objectiu era obrir una via directa al mar, la Via Laietana (abans anomenada Gran Via A), la modernitat de la ciutat avançava i calien sacrificis.
Tal i com anava descobrint aquest barri de carrerons estrets, veia en algunes de les imatges nens de mirada sorpresa, davant de les càmeres dels fotògrafs que anaven prenen testimoni gràfic, de tots aquells carrers que en breu desapareixerien, i em pregunto què deurien pensar.
Anys després va arribar la guerra, i els bombardejos de les tropes italianes des de el mar van impactar amb edificis que encara envoltaven la Plaça Nova, i altres entorns propers, van aprofitar la avinentesa i rescatar el Pla de la Reforma inicial per destruir i fer desaparèixer els carrerons i habitatges que encara envoltaven la Plaça Nova.
La Casa dels Entremesos que te un llarg recorregut (va ser fundada el 1439) va voler ser garant i preservar la cultura en tots els seus besants: Festes de Sant Roc, Bestiari, Gegants i Caps Grossos…
Article: Dolors Solano

http://lacasadelsentremesos.cat/

Categories
Aprenentatge Tecnologic Cornellà de Llobregat Empoderament Escola Formació General historia Memória patrimoni Projectes Senior TIC SeniorLab

ARTISTAS Y ARTESANOS

ARTISTAS Y ARTESANOS

More presentations from
Categories
Aprenentatge Tecnologic Articles Cornellà de Llobregat Dones Dones Cornellà Empoderament Formació General Politica Projectes Senior TIC SeniorLab

RUIDO DE TACONES EN EL CONGRESO

Descripció general

Aquest treball esta realitzat per: M: Angels Massats, Carlos Carrasco, Consol Badenes, Mercè Garví.
Definició del projecte: Política.

Qué hem volgut dir: Fer patent l’esforç que han tingut i tenen que superar les dones en el món de la política.

Perquè s’ha escollit el tema: Per denunciar la desigualtat d’oportunitats que tenen les dones. Malgrat tot l’esforç, saben que les dones no intervenen en les decisions polítiques ni accedeixen a carrecs de poder en la mateixa forma que els homes.

Descripció técnica

1. Entre tots els participants ens hem distribuït les tasques de recollir informació sobre dones que han tingut algun paper important dins de la política.
2. La nostra investigació abasta des de finals del segle XIX fins a l’actualitat.
3. Hem utilitzat Internet en la recollida d’imatges, s’han consultat pàgines webs per a la recollida de dades bibliogràfiques.
4. Sobre la informació més d’actualitat, s’ha consultat i efectuat recollida de dades en premsa online i escrita.
5. Música.
6. Hem elaborat un guió per tal de que tothom sabés com i quan era el moment per escriure la informació trobada, seguint un ordre cronològic.
7. Hem utilitzat un programa com: Google Drive, per tal de compartir en tot moment tota la informació.
8. Per realitzar el muntatge s’han utilitzat diferents eines com ara: PPs, Resizer, Audacity, Gravadora de sons.
9. Altres eines: correo electrònic, pendrive, creació de codi QR.
10 Hem recollit al final de la nostra presentació tota la webgrafia utilitzada.
11 S’ha utilitzat un altre programa anomenat authorSTREAM per donar visibilitat a la nostra feina un cop finalitzat en entorn bloc.

Reflexió del grup de treball de: ” Ruido de Tacones en el congreso”

Després de fer aquest treball hem arribat a la conclusió que:
Dona i poder ¿Missió impossible?

Fins ara la relació que les dones venim mantenint amb el poder segueix sent una relació difícil. Tot i que tenim reconeguts la majoria dels nostres drets com a éssers humans i com a ciutadanes, l’accés als càrrecs de poder és encara avui la nostra assignatura pendent.
També hem de dir que per a nosaltres ha estat una experiència molt gratificant el fet que tinguéssim de consensuar les nostres opinions i buscar les més adequades per al treball, ha fet que ens coneguéssim millor i ens ha ajudat a que el grup fos més compacte.

Categories
Aprenentatge Tecnologic Cornellà de Llobregat Dones Dones Cornellà Empoderament Formació General Projectes Senior TIC SeniorLab

EL ESFUERZO DE UN COLECTIVO

Proyecto realizado en equipo en los talleres de seniorlab, participan en el mismo.
Núria Anglés, Antonio Iglesias, Mª Angels Masats, María Marín, María Torrente, Manel Sabaté.
Como narradora invitada: Mª Rosa Cuxart.
El texto, vídeo y fotografías son de los autores de este proyecto.

Project in team workshops Seniorlab participate in it.
Núria Angles, Antonio Iglesias, Maria Angels Masats, Maria Marin Maria Torrente, Manel Sabaté.
As a guest narrator: Maria Rosa Cuxart.
The text, video and photographs of the authors of this project.

Para realizar este proyecto,  hemos recogido algunas experiencias  y recuerdos personales de los participantes y también de algunas entrevistas a mujeres  que lo han vivido en primera persona.Un trabajo muy duro y poco reconocido que tienen estas familias en el cuidado de los campos y de los animales

Como se trata de un tema muy extenso y antiguo, solo hablaremos desde mitad del siglo (XX).

For this project, we have collected some personal experiences and memories of the participants and also some interviews with women who have experienced first persona.Un hard work and little recognized with these families in the care of the fields and animals

As a very large old theme, just speak from the middle of the century (XX).