El projecte

El projecte SeniorLab es una iniciativa de Citilab-Cornella, la Fundació i2cat, la Universitat de Barcelona i de la Universitat de la Gent Gran de Cornellà per tal d’explorar les posibilitats de desenvolupament de les capacitats d’innovació entre les poblacions de gent gran majors de 50 anys en el disseny I la construcció de la societat del coneixement, fonamentalment en un context d’innovació respecte a la tecnologia.

La hipotesis inicial del projecte es que la gent gran pot contribuir de forma innovadora al disseny i construcció de la societat del coneixement, de la societat digital, aportant la seva experiencia I la seva memòria com un be patrimonial.