L'equip

Això no és un equip... és un "equipasso":

Carmen
Neus
Jesús
Núria
Jordi
Isabel
Neus
Lliurat
Consol
Ascensión
Mª Carmen

Rosa
Antoni
Ramon
Georgina
Mª Rosa
Antonio
Luis Alfonso
Amadeo
Jordi
Teresa

5/5